ebb.

vertel jouw verhaal!

ebb.

vertel jouw verhaal!

Wat is ebb?

Een app voor tablet en smartphone. Deze app helpt je om te praten over wat jij belangrijk vindt in het leven. Dit doe je op basis van beelden die bij jou passen of die je zelf hebt gemaakt.

Je kunt belangrijke thema´s en diepere betekenissen in beeld uitdrukken. De app heeft aandacht voor talent en zorgt ervoor dat iemand zijn sterktes kan laten zien.

Tot nu hebben we twee apps gebouwd:

 • Ebb
 • Ebb voor WerkSaam

Hoe werkt het?

Ebb bevat een verzameling van beelden: een beeldenbank.
Je kiest de beelden die best bij jou passen. En je plaatst ze per thema. De thema’s kan je zelf kiezen. Je kan de beeldenbank aanvullen met persoonlijk beeldmateriaal. De app beschermt wat privé is: alle informatie komt op jouw telefoon of tablet en jij verstuurt/toont wat je wil laten zien.

Ebb voor WerkSaam heeft naast de beeldenbank en de thema's ook enkele andere functies: verhalen, thema's, doelen en de agenda.

In de handleiding nemen we je stap voor stap mee hoe dit werkt:

Voor wie?

Ebb is ontwikkeld voor mensen die baat hebben bij ondersteuning van de dialoog met beeldmateriaal. We denken hierbij

 • aan de dialoog met mensen met een verstandelijke beperking;
 • aan de dialoog met mensen die een andere taal spreken of met mensen die moeilijk spreken;
 • aan de dialoog over delicate thema’s, als woorden tekort schieten.

Ebb

We kozen voor de vormgeving van Ebb voor het krijtbord omdat deze bekend is in onderwijs, in horeca, en zowel een ernstige als een speelse connotatie heeft. We kozen ook voor het krijt omdat het uitwisbaar is of aanvulbaar. Het is niet de bedoeling van Ebb dat er wordt ‘vastgelegd’ wie je bent in beeld. Bedoeling is om in beeld uitdrukking te geven aan je talenten, dromen, plannen, wensen, plekken, ervaringen enz… En dit zal dus altijd in ontwikkeling zijn.

Ebb voor WerkSaam

Op dit moment ontwikkelen Sofie Sergeant en René Krewinkel de nieuwe Ebb voor WerkSaam in nauwe samenwerking met en rekening houdend met de feedback van de werknemers van WerkSaam. De implementatie van Ebb voor WerkSaam gaat gepaard met drie vormen van training/coaching:

 • een online training;
 • een training ter plaatse van werknemers en begeleiders;
 • coaching/intervisie via skype afspraak.

Waarom ebb?

Mensen met een beperking worden zelf (en daar zijn we blij mee) meer en meer aangesproken op hun mogelijkheden om te participeren in de samenleving. Hierdoor komen ze ook vaak zelf voor keuzes en beslissingen te staan. Daarom wordt het belangrijker om met hen te praten over alle levensthema´s. Veel mensen met een verstandelijke beperking kunnen niet lezen en schrijven en hebben moeite met geheugen en overzicht. Hierbij wil Ebb ondersteunen.
Beeldmateriaal helpt om met elkaar in dialoog te gaan. Beelden zijn breed toegankelijk en zetten aan tot vertellen.

De app heet Ebb en wel om twee redenen:

 • Woordspeling
 • Wie ben jij in afbeeldingen? Net zoals de zee bij eb afdrukken nalaat in het zand, zo laat de app afdrukken na van wie je bent: ‘sporen’ in de vorm van afbeeldingen.

Waarom Ebb voor WerkSaam?

Veel mensen met afstand tot de arbeidsmarkt kunnen niet (goed) lezen en schrijven en hebben moeite met geheugen en overzicht. Hierbij wil Ebb ondersteunen. De app helpt om te praten over wat iemand belangrijk vindt in het leven. De Ebb draagt bij aan:

 • meer initiatiefname in dialoog
 • meer zelfvertrouwen doordat mensen beter voorbereid zijn tot het gesprek
 • meer gelijkwaardigheid in het gesprek
 • houvast (goeie voorbereiding voor gesprek)
 • betere kennis/begrip over wie iemand is en wat iemand wilt
 • meer zelfregie (zelf keuzes maken op basis van (zelf)reflectie)
 • betere focus (HIER wil ik het over hebben)
 • minder stigmatisering (een tablet of smartphone is eerder ‘cool’ en dus geen stigmatiserend hulpmiddel)

 

Hoe vernieuwend is Ebb?

Ebb voor WerkSaam is een hulpmiddel voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt zelf. Het plaatst hun agenda op de voorgrond. Het is een hulpmiddel dat een portfolio creëert waardoor ze sterke staan in een verbale snelle wereld. Het bouwt mee aan positieve identiteit en zelfwaardegevoel. Dit bestaat nog niet op deze manier.    

Heel graag willen we de ervaring in het gebruik van Ebb uitrollen zodat veel meer mensen er gebruik kunnen van maken.

 

Hoe werkt Ebb aan verbeterde arbeidsparticipatie?

Als je jezelf beter kent. Als je beter kan aangeven wat je noden zijn. Als je helder kan formuleren wat je helpt bij stress. EN dit allemaal via je eigen beelden, een taal die je begrijpt: Dan sta je sterker en dan kan je samen met je werkgever beter zoeken naar een job die aansluit bij je talent, je noden en je dromen.

 

Meer info

De app is een idee van Sofie Sergeant. Ze beschreef dit idee reeds in het boek ‘Disability Studies in de Lage Landen’, in het hoofdstuk ‘De dialoog ondertiteld met beelden’ geschreven door Lien Verreyt en Sofie Sergeant. Zij maakte de app in eerste instantie voor haar doctoraatsonderzoek. Hier lees je meer over het onderzoek gefinancierd door ZonMW en over de onderzoekspartners. Je kan haar mailen voor meer info: sofie.sergeant@hu.nl.

Interesse in Ebb? U kan contact opnemen met Sofie Sergeant als u de Ebb binnen uw organisatie wil implementeren en/of trainingen hier rond wil aanvragen.

 

Meer beeld?

Dit materiaal ondersteunt het gesprek over moeilijke thema´s zoals dementie, ziekte, dood en afscheid.

 • Dingske: een beeldboek over dementie - Sofie Sergeant, Patrick Verhaest en Saar Debuysere
 • Nu en straks: een beeldboek over palliatieve zorg - Sofie Sergeant en Saar Debuysere
 • Nu en straks: een documentaire van Joke Nyssen naar aanleiding van het beeldboek
 • Achter de rouw: een pakket met acht puzzelstukken en een begeleidende tekst (methodiek en achtergrondinformatie)- Sofie Sergeant en Saar Debuysere
 • Jonge honden: een graphic novel over angst in het boek 'Verhalen voor het sterven gaan' Sofie Sergeant en Saar Debuysere

Coaching & Training Ebb

Zoals de filmpjes en tekst in de handleiding al mooi laten zien, is Ebb heel intuïtief handig in gebruik. Het vraagt weinig uitleg en veel mensen vinden na wat uitproberen al snel uit hoe het werkt. Wat we vanuit DSiN kunnen aanbieden is coaching en training in verschillende vormen:

1. Kennismaking met Ebb

'Kennismaking met Ebb' workshop: 1 uur, lezing & demonstratie. We vertellen over de achterliggende filosofie en over het gebruik van Ebb.

2. Samen aan de slag

'Samen aan de slag met Ebb’ – workshop: Intensieve workshop voor duo’s. We demonstreren Ebb en laten deelnemers er mee werken.

3. Inzetten van Ebb

'Inzetten van Ebb' workshop (train de trainer): Workshop bedoeld voor begeleiders. We geven uitleg over de methodiek van Ebb en het gebruik in een zorg organisatie.