Privacy

Welke informatie wordt in Ebb en in Ebb Werksaam verzameld?

De privacy binnen Ebb is als volgt ingesteld:

 1. Gebruikers zijn vrij in het delen van persoonlijke informatie. Ebb vraagt bij het starten om een naam, email en foto. Deze informatie hoeft niet ingevuld te worden om met Ebb te kunnen werken.
 2. Als deze informatie WEL is ingevuld, worden deze gegevens opgeslagen in een centrale gegevensbank. De gegevens die worden opgeslagen zijn:
  1. De opgegeven naam;
  2. Het opgegeven email adres;
  3. Een binaire versie van de profiel foto, dat wil zeggen: een niet zonder geavanceerde technische hulpmiddelen te herkennen foto;
  4. De volledige bestandsnaam van de achtergrond foto - deze bestandsnaam is een verwijzing naar een foto bij de gebruiker op het toestel, dit is slechts tekst, de foto zelf wordt niet opgeslagen en is niet in te zien;
  5. Welk platform (android of iOS) de gebruiker gebruikt, dit is tekst in de vorm van “ios” of “android”, deze informatie is bedoeld om inzicht te krijgen in wat het populairste platform voor Ebb is, zodat eventuele wijzigingen beter getest kunnen worden;
  6. Deze informatie wordt 30 dagen bewaard en daarna automatisch opgeschoond. Zodra een gebruiker de app weer activeert, wordt deze informatie opnieuw toegevoegd. Als een gebruiker er voor kiest om Ebb niet meer te gebruiken, wordt de opgeslagen informatie vanzelf na 30 dagen verwijderd.
 3. Bij het delen van de verhalen, wordt de volgende informatie opgeslagen:
  1. De naam die de gebruiker bij zijn of haar profiel heeft ingevuld;
  2. De titel van het verhaal;
  3. Een of meerdere binaire versies van afbeeldingen die aan het verhaal zijn toegevoegd, alsmede een titel en een omschrijving (die de gebruiker wel of niet heeft ingevuld);
  4. Deze informatie kan via een specifieke URL worden gedeeld met derden. Hierdoor is deze URL publiekelijk benaderbaar;
  5. De verhalen worden automatisch na 30 dagen verwijderd uit de centrale database.
 4. Alle andere informatie of combinatie van informatie - thema’s, de foto’s bij de thema’s, de doelen en taken en de agenda worden niet online opgeslagen.
 5. Omwille van technische beheer is alle bovengenoemde informatie in te zien door de technische beheerder. Dit betreft:
  1. De opgegeven naam;
  2. Het opgegeven email adres;
  3. De binaire versie van de profielfoto
  4. De volledige bestandsnaam van de achtergrond foto,
  5. Het type toestel dat gebruikt wordt, iOS of Android,
  6. De datum van wijziging van het profiel
  7. Alle bij punt 3 genoemde "Verhaal Informatie"

Cookies

Met ebb.works nemen we privacy heel serieus! We slaan derhalve ook geen cookies op, we tracken je niet met facebook en google analytics of op welke manier dan ook. 

AVG Verklaring

Stichting Disability Studies in Nederland en Studio Krijst zijn verantwoordelijk voor de verwerking van de persoonsgegevens zoals beschreven in dit privacy statement.

De Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) kent een informatieplicht voor de verwerkingsverantwoordelijke. Betrokkenen moeten proactief informatie krijgen over welke persoonsgegevens de organisatie verwerkt en hoe zij hun privacy rechten kunnen uitoefenen.
Graag leggen we in ons privacy statement uit welke gegevens we van u opslaan en wat we precies doen met de gegevens die u ons toevertrouwt.


Wat zijn persoonsgegevens?
Een persoonsgegeven is informatie die direct over iemand gaat of informatie die naar deze persoon te herleiden is. Voorbeelden van persoonsgegevens zijn adressen, telefoonnummers en e-mailadressen.

Wanneer verzamelen we uw gegevens
We verzamelen uw persoonsgegevens vanaf het moment dat u gebruik wil/gaat maken van onze app(s).

Hoe verzamelen we uw gegevens?
De persoonsgegevens die u als betrokkene ons rechtstreeks verstrekt

Waarvoor verwerken we uw persoonsgegevens?
Dit doen wij voor de uitvoering van onze dienstverlening waaronder het delen van informatie via de app.

We verwerken uw gegevens dus op basis van één van de volgende grondslagen:
A. Toestemming verkregen van betrokkene
B. Verwerking noodzakelijk voor de uitvoering van een overeenkomst
C. Verwerking noodzakelijk voor het nakomen van de wettelijke verplichting.

Hoe gaan wij met uw persoonsgegevens om?
Wij hanteren een aantal uitgangspunten bij de verwerking van persoonsgegevens en nemen maatregelen voor een betrouwbare, behoorlijke en zorgvuldige omgang met persoonsgegevens. Tijdens de verwerking van uw persoonsgegevens houden wij ons aan de beginselen zoals benoemd onder art. 5 EU-AVG.

Hoelang bewaren we uw gegevens?
Alle informatie wordt periodiek (elke 30 dagen) opgeschoond, alle relevante identificerende informatie wordt om de 30 dagen gewist. Zodra de Apps gebruikt worden worden deze gegevens opnieuw voor 30 dagen opgeslagen. Als een gebruiker de app niet meer gebruikt of de-installeert, wordt

De gegevens die mogelijk nog zijn opgeslagen in de back-up, worden maximaal 7 dagen later verwijderd. Gegevens in onze back-up zijn niet meer toegankelijk voor onze medewerkers.


Gegevens delen
We delen uw gegevens niet met derden.


Beveiliging
Wij nemen maatregelen voor een betrouwbare, behoorlijke en zorgvuldige omgang met persoonsgegevens. Persoonsgegevens zijn passend beveiligd. Wij maken afspraken over maatregelen met externe partijen (bijvoorbeeld: softwareleveranciers). Daarnaast controleren we of externe partijen deze afspraken nakomen. Dit wordt vastgelegd in een verwerkersovereenkomst. Persoonsgegevens worden vertrouwelijk behandeld. Dat wil zeggen dat wij zorgen dat alleen personen met de juiste bevoegdheden én een geheimhoudingsplicht de gegevens kunnen verwerken.
Servers van externe partijen kunnen zich buiten de Europese Economische Ruimte (EER) bevinden.

Rechten van betrokkenen
Als u wilt weten welke persoonsgegevens wij van u verwerken, kunt u een inzageverzoek doen. Dat inzageverzoek kunt u mailen naar privacy@studiokrijst.com. Blijkt dat uw gegevens onjuist, onvolledig of niet relevant zijn, dan kunt u een aanvullend verzoek doen om uw gegevens te laten wijzigen of aan te vullen. Daarnaast heeft u het recht een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens over onze handelswijze.

Vragen, opmerkingen of (vermoeden van) datalek
Heeft u vragen, opmerkingen, een klacht over de bescherming van uw persoonsgegevens of wilt u (het vermoeden van) een datalek melden? dan kunt u telefonisch of per e-mail contact met ons opnemen via privacy@studiokrijst.com. Vermeld hierbij uw naam, contactgegevens en een omschrijving van de situatie.

Wijzigingen
Dit privacy statement kan om uiteenlopende redenen veranderd, aangevuld of gewijzigd worden. Het meest actuele privacy statement wordt te allen tijde gepubliceerd op onze website.

Coaching & Training Ebb

Zoals de filmpjes en tekst in de handleiding al mooi laten zien, is Ebb heel intuïtief handig in gebruik. Het vraagt weinig uitleg en veel mensen vinden na wat uitproberen al snel uit hoe het werkt. Wat we vanuit DSiN kunnen aanbieden is coaching en training in verschillende vormen:

1. Kennismaking met Ebb

'Kennismaking met Ebb' workshop: 1 uur, lezing & demonstratie. We vertellen over de achterliggende filosofie en over het gebruik van Ebb.

2. Samen aan de slag

'Samen aan de slag met Ebb’ – workshop: Intensieve workshop voor duo’s. We demonstreren Ebb en laten deelnemers er mee werken.

3. Inzetten van Ebb

'Inzetten van Ebb' workshop (train de trainer): Workshop bedoeld voor begeleiders. We geven uitleg over de methodiek van Ebb en het gebruik in een zorg organisatie.