Ebb voor Werksaam

De Coalitie voor Technologie en Inclusie (CTI) heeft in 2018 werkgevers, technologieontwikkelaars, werknemers en hun ondersteuners opgeroepen een voorstel in te dienen om technologie in te zetten op de werkvloer voor mensen met een beperking. Zeven voorstellen zijn geselecteerd en krijgen subsidie van het UWV. De CTI wil met de pilots laten zien wat het betekent om technologie op de werkvloer in te zetten. Leerwerkbedrijf WerkSaam, Sofie Sergeant van Disability Studies in Nederland (DSiN) en app-ontwikkelaar René Krewinkel hebben samen een voorstel ingediend om de bestaande Ebb van DSiN als pilot te testen en toe te passen binnen het leerwerkbedrijf WerkSaam.

Onze app ‘Ebb’ is geselecteerd als één van de winnaars. In deze pilot wordt de app Ebb toegepast door medewerkers van het Leerwerkbedrijf Werksaam die werken bij Verpakken, Catering, Schoonmaak, Post/Repro, Naaiatelier en de Buitenruimteservice. Binnen Werksaam zullen een 50-tal personen in aanmerking komen om in de pilot deze app te testen.

Ebb is ontwikkeld voor mensen die baat hebben bij ondersteuning van de dialoog met beeldmateriaal, om aan de hand van beelden het makkelijker te maken om met andere mensen over wat voor hen belangrijk is te praten. 

De app is een idee van Sofie Sergeant, onderwijscoördinator en onderzoeker van DSiN en is ontstaan uit een samenwerking van Disability Studies in Nederland en app-ontwikkelaar René Krewinkel.

Coaching & Training Ebb

Zoals de filmpjes en tekst in de handleiding al mooi laten zien, is Ebb heel intuïtief handig in gebruik. Het vraagt weinig uitleg en veel mensen vinden na wat uitproberen al snel uit hoe het werkt. Wat we vanuit DSiN kunnen aanbieden is coaching en training in verschillende vormen:

1. Kennismaking met Ebb

'Kennismaking met Ebb' workshop: 1 uur, lezing & demonstratie. We vertellen over de achterliggende filosofie en over het gebruik van Ebb.

2. Samen aan de slag

'Samen aan de slag met Ebb’ – workshop: Intensieve workshop voor duo’s. We demonstreren Ebb en laten deelnemers er mee werken.

3. Inzetten van Ebb

'Inzetten van Ebb' workshop (train de trainer): Workshop bedoeld voor begeleiders. We geven uitleg over de methodiek van Ebb en het gebruik in een zorg organisatie.