Korte geschiedenis

De Coalitie voor Technologie en Inclusie (CTI) riep in 2018 werkgevers, technologieontwikkelaars, werknemers en hun ondersteuners op om een voorstel in te dienen om technologie in te zetten op de werkvloer voor mensen met een beperking. Zeven voorstellen zijn geselecteerd en krijgen subsidie van UWV. De CTI wil met de pilots laten zien wat het betekent om technologie op de werkvloer in te zetten. 

Eén van de winnaars is leerwerkbedrijf Werksaam. ZIj heeft i.s.m. DSiN een voorstel ingediend om de bestaande Ebb van DSIN als pilot te testen en toe te passen binnen hun leerwerkbedrijf. In deze pilot wordt de app Ebb toegepast door medewerkers van het Leerwerkbedrijf Werksaam die werken bij Verpakken, Catering, Schoonmaak, Post/Repro, Naaiatelier en de Buitenruimteservice.

Waarom?

Ebb is ontwikkeld voor mensen die baat hebben bij ondersteuning van de dialoog met beeldmateriaal, om aan de hand van beelden het makkelijker te maken om met andere mensen over wat voor hen belangrijk is te praten.De app is een idee van Sofie Sergeant, onderwijscoördinator Disability Studies en is ontstaan uit een samenwerking van Disability Studies in Nederland en __studio_krijst van René Krewinkel. 

En nu?

Ebb voor WerkSaam is er nu en u kan ons helpen door de app te downloaden, te testen en de feedback te sturen naar Sasa.vanKesteren@Werksaamwf.nl

Coaching & Training Ebb

Zoals de filmpjes en tekst in de handleiding al mooi laten zien, is Ebb heel intuïtief handig in gebruik. Het vraagt weinig uitleg en veel mensen vinden na wat uitproberen al snel uit hoe het werkt. Wat we vanuit DSiN kunnen aanbieden is coaching en training in verschillende vormen:

1. Kennismaking met Ebb

'Kennismaking met Ebb' workshop: 1 uur, lezing & demonstratie. We vertellen over de achterliggende filosofie en over het gebruik van Ebb.

2. Samen aan de slag

'Samen aan de slag met Ebb’ – workshop: Intensieve workshop voor duo’s. We demonstreren Ebb en laten deelnemers er mee werken.

3. Inzetten van Ebb

'Inzetten van Ebb' workshop (train de trainer): Workshop bedoeld voor begeleiders. We geven uitleg over de methodiek van Ebb en het gebruik in een zorg organisatie.